Jak sprawdzić prywatnego detektywa

Podobnie jak wszystkie inne, również usługi detektywistyczne mają różną jakość. Przykładem nieprofesjonalnych działań, które dodatkowo mogą prowadzić do przykrych konsekwencji, jest wykrycie detektywa podczas pracy. Niebagatelna jest też etyka tego fachu i dyrektywy codziennej pracy. Natomiast Klient zazwyczaj nie jest w stanie ocenić rzetelności pracy detektywa, tym bardziej, iż nierzadko zlecając mu pracę jest w stanie silnego stresu. Poniżej podzielimy się kilkoma uwagami pozwalającymi na wstępną ocenę biura detektywistycznego.

Cechy jakie powinien posiadać profesjonalista

Oczywiście biura detektywistyczne są już w pewnym stopniu osadzone w dużych miastach. Działając od dawna mają zwykle szerokie grono zadowolonych Klientów. Oni właśnie mogą stanowić dobre źródło oceny zdobywanej czy to poprzez tak zwaną pocztę pantoflową, czy przez wpisy w Internecie. Tutaj jednak chodzi o to, by wyłonić wymagane podstawy pracy dobrego detektywa, które z założenia powinny dawać rękojmię dla jego działań. W związku z tym naszym zdaniem należy podkreślić przede wszystkim:

  • posiadaną przez detektywa licencję – na którą trzeba zasłużyć spełniając odpowiednie, ustawowe wymagania;
  • prowadzoną legalną działalność gospodarczą – zatem podobnie jak każdy inny przedsiębiorca, detektyw musi być zarejestrowany; uprawnienia i legalność istniejącego biura detektywistycznego można sprawdzać na stronie właściwego ministerstwa;
  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej (OC) – które gwarantuje ewentualne zadośćuczynienie dla Klientów biura detektywistycznego, jeśli zostaną oni w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni po zleceniu pracy detektywistycznej.

Większość z wymienionych cech przekłada się na etykę pracy detektywa. Należy mieć świadomość, że operuje on wrażliwymi i osobistymi danymi, a nierzadko tajemnicami handlowymi. Czyni to z detektywa swoistą osobę zaufania społecznego i dlatego musi on spełniać formalne kryteria wymienione powyżej.

Poza nimi istnieją jeszcze cechy dobrze świadczące o pracy detektywa, które dla najlepszych w tym fachu również stanowią priorytetowe wytyczne. Oceniamy je jednak już po nawiązaniu kontaktu z biurem lub po wykonaniu zlecenia. Należą do nich:

  • wiarygodność rzutująca na rzetelność pracy – pomagają w tej ocenie pełne dane kontaktowe i istnienie fizycznej siedziby biura detektywistycznego;
  • właściwe przygotowanie do pracy i sporządzenie umowy na usługi detektywistyczne – podobnie jak w innych, i w tym fachu wszystko jest dokumentowane; każde zlecenie stanowi umowę między stronami i musi mieć sformalizowany charakter; nie ma tu miejsca na umowy ustne;
  • prezentacja sprawozdania po zakończeniu czynności będących przedmiotem zlecenia – każdorazowo i rutynowo dobre biura detektywistyczne sporządzają raport ze swoich działań i przekazują go Klientowi wraz ze wszystkimi zdobytymi materiałami; dokumentacja ta może stanowić dowód we wszelkiego typu postępowaniach sądowych.

Spełnienie wymienionych kryteriów z obu grup po pierwsze gwarantuje, a po drugie poświadcza, iż biuro detektywistyczne spełnia wszelkie normy profesjonalizmu w swoim fachu.

Dodatkowe dane do oceny

Poza powyższym istnieje również czynnik dodatkowy, który można interpretować na korzyść biura detektywistycznego, lecz istnieją ku temu warunki. Jest to obszerna oferta detektywistyczna. Fakt, iż może ona potwierdzać wysokie kompetencje wynika z jednej strony ze znajomości swojego fachu i realizacji wszystkich zadań z niego wynikających, a z drugiej dotyczy przygotowania do ich realizacji. Warunek więc stanowi odpowiednie zaplecze w postaci specjalistów w danej dziedzinie. Biuro detektywistyczne jednoosobowe, starające się sprostać wszystkim rynkowym wyzwaniom, może okazać się niewystarczające.

Menu