Jak wykryć podsłuch bądź nadajnik lokalizacji GPS

Podsłuchy to rzeczywistość – nie jest tak, iż stanowią one jedynie element filmowej fikcji. Najlepszym na to dowodem są usługi detektywistyczne, które obejmują instalację podsłuchów w wielu niepozornych miejscach. Obecnie są one ogólnodostępne i można je kupić nawet online. Nierzadko mają kształt dobrze znanych przedmiotów i nie muszą być ukrywane – na przykład długopis może zawierać sprzęt przetwarzający i nagrywający dźwięk. A skoro są tak doskonałe i trudne do wykrycia, często zachodzi konieczność ich innego niż wzrokowe zlokalizowania

Po co są zakładane podsłuchy

Podsłuchy są montowane w dwojakiego rodzaju sytuacjach – osobistych, gdy dla przykładu chce się sprawdzić partnera/partnerkę i w sytuacjach biznesowych, w tak zwanym wywiadzie i kontrwywiadzie gospodarczym. Oczywiście znajdują one również inne zastosowanie, ale z wymienionymi najczęściej mają do czynienia biura detektywistyczne, które zarówno podsłuchy instalują, jak i wykrywają.
Służą więc one zdobyciu informacji, których nie można pozyskać w inny sposób lub forma ich pozyskiwania dzięki podsłuchom gwarantuje wysoką rzetelność zdobytych informacji. W sprawach prywatnych rzecz w tym względzie jest dosyć prosta i dotyczy zazwyczaj klaryfikacji posiadanych informacji o osobach znanych Klientowi. Inaczej jest w biznesie, gdzie podsłuchy to poważne narzędzie strategiczne. Zdobywane przez nie informacje nierzadko służą do pozyskania tajemnic handlowych, ale też mogą doprowadzić firmę do upadku. Z podobnych względów instalowane są w autach konkurencji lokalizatory GPS. Pozyskuje się dzięki nim na przykład dane klientów konkurencji – dotyczy to nawet przedstawicieli handlowych, którzy cyklicznie odwiedzają obsługiwane firmy.

Jak poradzić sobie z zagrożeniem obecności pluskiew i lokalizatorów GPS

Radzenie sobie z zagrożeniem związanym z możliwością inwigilacji skojarzone jest z jej formą. Powyżej wymieniliśmy jedynie dwie, ale dochodzi do niej również trzecia, bardzo poważna. Tutaj wymieniamy je wszystkie wraz z krótkim opisem metod radzenia:

 • w przypadku obecności podsłuchów – stosuje się specjalistyczne urządzenia lokalizujące; zależne jest to od ich działania: radiowego, GSM lub jedynie rejestracji dźwięku; nierzadko wykrywanie podsłuchów wiąże się z koniecznością rozłożenia podejrzanego przedmiotu na części, gdyż nowoczesne pluskwy są trudne do wykrycia i mogą być schowane m.in.: w telefonie, pilocie do telewizora, długopisie;
 • gdy jest podejrzenie obecności nadajnika GPS – stosuje się również specjalistyczny sprzęt by wykryć sygnały płynące z urządzenia; istotne jest tu jednak, że nadajnik może być wykryty jedynie wtedy, gdy zostanie uruchomiony przez osobę śledzącą samochód (ewentualnie przeprowadza się jego dokładne oględziny manualne);
 • kiedy podsłuch jest powiązany z lokalną siecią – nie pomoże tu nikt inny niż specjalista IT (firmy detektywistyczne zatrudniają takie osoby); podsłuch przez sieć lokalną stanowi nową zmorę wielu przedsiębiorstw, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia.
  Wykrywanie podsłuchów wymaga więc specjalistycznej wiedzy, a w szczególności dotyczy to nowych technologii.
  Jak postępuje detektyw wykrywający podsłuchy i urządzenia GPS
  Czynności detektywa mogą być dla osób spoza branży zaskakujące, lecz:
 • zaczyna on od dokładnego wywiadu środowiskowego;
 • określa dzięki temu skalę podsłuchu – nieco inaczej czynności te przebiegają w firmie, a inaczej wtedy, gdy prowadzone są dla osoby prywatnej;
 • następnie ustala ewentualne miejsca newralgiczne, co skojarzone jest ze zdobytymi informacjami – na przykład w firmie może to być pomieszczenie, w którym odbywają się narady za zamkniętymi drzwiami; w domu – sypialnia;
 • a następnie obecność podsłuchów lub nadajników lokalizowana jest z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

Powyższe czynności mogą być uzupełniane o inne istotne działania, np. przegląd zapisanego monitoringu czy badanie konkurencji w kierunku stosowanej przez nią polityki. Wszystkie składają się na ogólny obraz tworzący potencjalny stopień zagrożenia. Poza pozbyciem się podsłuchów i nadajników GPS, dodatkową korzyścią z wynajęcia biura detektywistycznego do tego celu jest zabezpieczenie Klienta przed kolejnymi atakami. To już jednak temat na kolejny artykuł.

Menu