POSZUKIWANIE OSÓB

Poszukiwanie osób – w tym porwanych

Jako biuro detektywistyczne z Białegostoku często mamy do czynienia z prośbami o odnalezienie kogoś, kto zaginął. Poszukiwanie osób zaginionych stanowi dla nas jedną z podstawowych czynności detektywistycznych. Wymaga wielu działań operacyjnych, podczas których dążymy do zadowalających rozwiązań. Zależy to jednak od wielu czynników, wśród których, w przypadku aktualnego zaginięcia, w największym stopniu liczy się czas. Dlatego podejmujemy się działań od razu po zgłoszeniu. Zaginięcia jednak nie prezentują całego spektrum działań naszych detektywów.

Rodzaje poszukiwań prowadzonych przez Askor z Białegostoku

Naszym detektywom można zlecić:

 • poszukiwanie osób bliskich zaginionych,
 • poszukiwanie dłużników – bez względu na to gdzie się znajdują, czy zmienili miejsce zamieszkania lub pracę,
 • znalezienie osób ukrywających się,
 • znalezienie spadkobierców – na zlecenie rodziny lub kancelarii prawnych,
 • odnalezienie nastolatka po ucieczce z domu lub z zakładu opiekuńczo-wychowawczego.

Zlecenie naszemu biuru detektywistycznemu poszukiwania osoby bliskiej zaginionej nie powinno się wiązać z nie zgłoszeniem faktu zaginięcia na policji. Działania naszych detektywów stanowią w takiej sytuacji czynnik zwiększające szansę na odnalezienie.

Porwania rodzicielskie – co możemy zrobić

Porwanie dziecka prowadzi często do różnych scenariuszy. Możliwe jest:

 • częste przemieszczanie się rodzica z dzieckiem w celu uniknięcia wykrycia,
 • wywiezienie go zagranicę,
 • przetrzymywanie dziecka w niewiadomym miejscu po jego legalnym odebraniu,
 • oddanie go pod opiekę osobom trzecim przebywającym w niewiadomym miejscu i wiele więcej.

Należy jednak wskazać, iż o porwaniu rodzicielskim można mówić jedynie wtedy, gdy dziecko zabrał rodzic nie posiadający pełnych praw rodzicielskich (po ich odebraniu przez sąd). W przeciwnym wypadku, jeśli te prawa posiada, policja nie może być zaangażowana w sprawę, gdyż nie miało miejsca przestępstwo. W tym właśnie tkwi trudność i dramat wielu rodzin, a szczególnie dzieci najczęściej oddzielonych od matki. Jakkolwiek gdy policja nie może działać, pozostaje pusta przestrzeń do śledztwa detektywistycznego. Wtedy wkraczamy my – w tym wypadku nie bez kozery możemy również napisać, że działamy znacznie szybciej niż wszelkie organy administracji państwowej. Natomiast po odnalezieniu miejsca pobytu dziecka natychmiast informujemy o nim naszego Klienta.

Metody działania Askor stosowane w poszukiwaniu osób

Nasze metody działania w przypadku zaginięć i porwań można podzielić na kilka etapów:

 • zbieramy obiektywne informacje na temat osoby zaginionej (w przypadku porwania rodzicielskiego również o rodzicu),
 • ustalamy okoliczności i ewentualne przyczyny zaginięcia lub porwania (w obu przypadkach może to być między innymi choroba psychiczna – w drugim rodzica),
 • bardzo dokładnie ustalamy schemat dnia osoby zaginionej, a ponadto: jej znajomych, zainteresowania, ewentualne „słabości” i zbieramy wszelkie inne dane mogące pomóc w śledztwie,
 • sprawdzamy i przesłuchujemy ewentualnych świadków zdarzeń lub osoby, które ostatni raz widziały zaginionych,
 • na podstawie zebranych informacji ustalamy strategię działania korzystając przy tym z nowoczesnej technologii – co stanowi tajemnicę firmową.

W trakcie prowadzonego prywatnego śledztwa nasi detektywi ściśle współpracują z organami ścigania, by nie przeoczyć żadnej wskazówki. Poszukiwanie osób kończy się, kiedy zostają odnalezione lub na wniosek zleceniodawcy. Wówczas nasze biuro przekazuje raport z poszukiwań Klientowi, co w przypadku porwań rodzicielskich jest szczególne użyteczne, gdyż może być on wykorzystany jako dowód w postępowaniu sądowym.

Menu