Usługi detektywistyczne

Askor – usługi detektywistyczne w Białymstoku

W bardzo wielu okolicznościach życiowych zachodzi potrzeba lub konieczność pozyskania danych, ochrony mienia i wielu innych czynności, których większość osób nie jest w stanie dopilnować lub zrealizować samodzielnie. Wówczas jednak można zdać się na profesjonalistów. Usługi detektywistyczne Askor w Białymstoku kultywują najlepsze tradycje w branży. Przywiązujemy dużą wagę do etyki naszego zawodu, co z gruntu sprowadza się przede wszystkim do utrzymywania działań w dyskrecji, a ich wyników w całkowitej tajemnicy. Powiązane jest to z odpowiednimi przepisami regulującymi naszą działalność.

Jakie uprawnienia mają detektywi

Istotną zaletą wpisaną w zawód detektywa, w przeciwieństwie do organów ścigania, jest możliwość podejmowania natychmiastowych działań po otrzymaniu zlecenia. Usług bowiem nie ograniczają procedury. Najlepszym przykładem jest tu wszczęcie poszukiwania zaginionej osoby dopiero po jakimś czasie przez policję, a natychmiast przez detektywa.

Zgodnie z prawem detektyw posiada uprawnienia do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z otrzymywanymi zleceniami. Nie musi wówczas otrzymać zgody od osób, które stanowią obiekt zlecenia. Pozwala to legalnie i stosunkowo swobodnie zbierać dane osobowe i operować nimi w taki sposób, by zrealizować zlecenie. Jest tak jednak do czasu jego zakończenia, wówczas bowiem wszelkie zdobyte podczas pracy materiały przekazywane są Klientowi. Jest tak również w najbardziej wrażliwych sprawach dotyczących wierności partnerskiej – które należą do najczęściej otrzymywanych zleceń przez nasze biuro. Po zakończeniu pracy wszelkie zapisy audiowizualne lub inne zebrane materiały w całości przekazywane są Klientowi i nie pozostają po nich żadne kopie.

Usługi detektywistyczne Askor w Białymstoku

Przykład zdobywania danych dotyczących niewierności, choć jest bardzo często eksploatowany, stanowi ułamek usług detektywistycznych Askor w Białymstoku. Zajmujemy się wszystkimi wpisanymi w naszą profesję obszarami pomocy świadczonymi osobom prywatnym i firmom:

  • poszukiwaniem zaginionych – zarówno gdy ma to miejsce obecnie, jak i pomagamy w dojściu do prawdy w sytuacjach, w których organy ścigania zamknęły już sprawy zakończone niepowodzeniem; innego rodzaju sytuację stanowi poszukiwanie osoby ukrywającej się, w czym również możemy pomóc;
  • poszukiwaniem mienia skradzionego i zagubionego – wszelkiego typu przedmiotów wartościowych;
  • zbieraniem informacji w toczących się sprawach sądowych dla stron procesowych, ale też w sprawach karnych i skarbowych;
  • weryfikowaniem wiarygodności pracowników względem chorób, na które cierpią lub pod kątem informacji odszkodowawczych, powypadkowych;
  • ujawnianiem nieścisłości w sprawach wynikających ze stosunku pracy i handlowych – między innymi dotyczą wiarygodności majątkowej, bezprawnych naruszeń nazw i towarów handlowych, ujawniania tajemnic handlowych:
  • pomocą w kontroli rodzicielskiej – zapewnianiu ochrony dzieciom i młodzieży jednocześnie nie ingerując w ich życie (ustalamy na przykład na potrzeby rodziców w jakim środowisku obraca się nastolatek);
  • badaniami DNA – najczęściej w celu stwierdzenia ojcostwa;
  • ochroną osób prywatnych i pracowników – działaniem w sytuacji stalkingu i mobbingu skupiającym się głównie na pomocy w zdobyciu dowodów dokonywanych przestępstw;
  • ustalaniem danych adresowych osób, które chcą być przez kogoś odnalezione; podobnie możemy ustalić jaki ktoś prowadzi tryb życia, gdzie pracuje etc.,
  • wykrywaniem urządzeń GPS i podsłuchów.

W wielu z podejmowanych przez nas czynności liczy się czas. Warto pamiętać, że bywa on decydujący szczególnie w sprawach poszukiwawczych, po bezpośrednim zaginięciu osoby. W każdej sytuacji zawsze warto do nas zadzwonić. Nic to nie kosztuje, a może od razu przyniesie ulgę przez fakt wskazania przez nas możliwych rozwiązań trudnej sprawy. Z usług detektywistycznych Askor w Białymstoku mogą korzystać nie tylko osoby prywatne, ale również firmy zainteresowane rozwiązaniem problemów wewnętrznych mających delikatną naturę. Zapewniamy w tym względzie pełną dyskrecję.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Usługi detektywistyczne Askor w Białymstoku podejmowane są również w sytuacjach nierutynowych. Należą do nich działania usprawniające działalność gospodarczą i chroniące ją przed nieuczciwymi praktykami konkurencji lub osób (w tym pracowników). Należą do nich między innymi przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu, kradzieżom firmowym, zdobywanie informacji o konkurencji, potencjalnych kontrahentach. Z jednej więc strony nasze działania mają chronić przedsiębiorstwa przed utratą płynności finansowej, a z drugiej uwiarygadniać słuszność podejmowanych decyzji względem przyszłych lub aktualnych wspólników.

Menu