USŁUGI DLA BIZNESU

Usługi detektywistyczne dla biznesu

Celem oferowanych przez nas usług detektywistycznych dla biznesu jest przede wszystkim ochrona przed stratami finansowymi. Przyjmuje ona jednak różną formę, stąd też nasze działania są na tym polu stosunkowo szerokie i rozbudowane. W branży nazywa się je wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym. Ich efektem jest zawsze odpowiednio skonstruowany raport przekazywany Klientowi.

Usługi dla biznesu – wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy skupiony jest na pozyskaniu informacji o finansowej i/lub prawnej sytuacji wybranego przedsiębiorstwa lub osoby. Czynności, które podejmujemy po przyjęciu zlecenia można ukazać poprzez cele główne oraz działania szczegółowe (poprzez które nierzadko realizujemy cel podstawowy). Do celów głównych należą:

 • ustalenie handlowej wiarygodności kontrahenta lub partnera biznesowego,
 • zweryfikowanie rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych,
 • sprawdzenie kredytowej wiarygodności kontrahentów i Klientów,
 • weryfikowanie danych na temat nieuczciwej konkurencji,
 • pomoc w odzyskiwaniu długów dzięki pracy śledczej,
 • gromadzenie dowodów dla Klienta w przypadku, gdy jest ofiarą przestępstwa gospodarczego.

Szczegółowe usługi dla biznesu, w tym dodatkowe, prowadzone są przez nas w następujących zakresach:

 • testowania wypłacalności osób lub firm,
 • zbierania informacji na temat przyczyn przekształceń w podmiotach gospodarczych,
 • uzyskiwania danych na temat tożsamości osób,
 • sprawdzania wzajemnych powiązań między właścicielami a kadrą zarządzającą,
 • weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w różnych rejestrach gospodarczych,
 • weryfikacji listy sankcyjnej względem obecności na niej określonych osób (terroryzm, pranie pieniędzy, przestępstwa gospodarcze),
 • zebrania wrażliwych informacji w terenie od pracowników, kontrahentów, a nawet konkurencji,
 • zdobycia informacji na temat istnienia spółek zależnych,
 • sprawdzenia historii sądowej – ewentualnych postępowań: naprawczych, upadłościowych, egzekucyjnych,
 • weryfikacji rzeczywistych kompetencji kadry pracowników,
 • weryfikacji rejestru zastawów,
 • zebrania danych na temat funkcjonowania konkurencji, w tym między innymi stosowanych przez nią rozwiązań (również jeśli są to skopiowane rozwiązania naszego Klienta).

Usługi dla biznesu prowadzimy w sposób dyskretny, by uniknąć wykrycia. Wywiad gospodarczy jednak czasem wymaga kontaktu z innymi ludźmi. Wówczas stosujemy sprawdzone rozwiązania wpisane w kanon zawodu.

Zakres kontrwywiadu gospodarczego

Kontrwywiad natomiast ma chronić przedsiębiorcę przed powyżej wymienionymi działaniami. Nierzadko konkurencja w sposób nieuczciwy chce zdobyć wrażliwe dane o firmie. Dzięki naszym działaniom możecie się Państwo przed tym zabezpieczyć, a także właściwie rozpoznać zagrożenia. Usługi kontrwywiadu dla biznesu obejmują m.in.:

 • wykrywanie i ochronę przed podsłuchami oraz innymi metodami wrogiego rozpoznania,
 • wdrożenie różnych procedur mających na celu zapobieganie zdobywania informacji wewnątrz firmy,
 • ochronę i weryfikację lojalności pracowników,
 • zapobieganie i rozpoznawanie zagrożeń wewnętrznych – między innymi oszustw czy kradzieży,
 • podjęcie walki ze szpiegostwem gospodarczym,
 • ochronę tajemnic handlowych firmy.

Kontrwywiad w zakresie usług dla biznesu jest więc reakcją na wrogie działania lub przed nimi zabezpiecza. Ma na celu chronić firmę przed wszelkimi szkodliwymi ingerencjami w jej pracę, a także zapobiegać utracie wrażliwych danych lub technologicznych rozwiązań.

Dlaczego warto wybrać Askor w Białymstoku

Nasze biuro detektywistyczne działa w Białymstoku od wielu lat. Mamy duże doświadczenie niezbędne w naszej branży. Posiadamy także dzięki temu szerokie kontakty w każdej grupie społecznej, dzięki którym możemy pozyskiwać wrażliwe dane. W zakresie usług dla biznesu uznajemy, że jako specjaliści przeprowadzający wywiady gospodarcze, w optymalny sposób zabezpieczymy również Państwa firmę przed wszelkimi wrogimi działaniami, ponieważ znamy je od podszewki.

Menu