ZDRADA MAŁŻEŃSKA

Detektyw do zdrady małżeńskiej

W życiu nie brakuje przykrych sytuacji związanych z niewiernością partnerską. Szczególnie bolesna bywa ona w przypadku zdrady małżeńskiej, gdy, a tak bywa, nie jest uzasadniona zaniedbywaniem małżonka/ki czy brakiem wzajemnie okazywanych uczuć. Sytuacje tego typu rodzą bardzo silny stres i dyskomfort psychiczny, a nierzadko same podejrzenia nie są łatwe do zniesienia. Wyklarować sytuację lub zebrać dowody, gdy jest się pewnym zdrady, pomaga nasze biuro detektywistyczne Askor z Białegostoku.

Zakres działań w przypadku zdrady małżeńskiej

Zdrada małżeńska ma swoją specyfikę. Nasze czynności detektywistyczne najczęściej jej dotyczą, gdyż małżonkowie spędzają ze sobą wiele czasu i dobrze znają swoje zwyczaje. Zauważają więc nawzajem nawet subtelne zmiany w swoim zachowaniu. Mając podejrzenia zdrady decydują się na pomoc detektywa nierzadko po to, by wykluczyć, a nie potwierdzić zdradę. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ sytuacje tego typu są bolesne i współmałżonek często pragnie, by niewierność okazała się ułudą. Inaczej jest jednak w przypadku dużej pewności zdrady i/lub po podjęciu decyzji o rozwodzie. Wówczas potrzebne mogą być na nią dowody i wtedy również służymy pomocą.

W przeciwieństwie do związków o większym stażu, młode pary, a w szczególności nie mieszkające ze sobą, rzadziej korzystają z usług detektywistycznych – znacznie częściej dowiadują się o zdradzie w innych okolicznościach, na przykład już podczas rozstania. Czasami jednak, posiadając duży staż, a także planując związek małżeński, chcą ostatecznie zweryfikować wierność partnera/partnerki.

Powyższe sytuacje definiują zakres usług naszego biura detektywistycznego, zatem jest to:

  • weryfikowanie wierności partnerskiej przy podejrzeniu jej braku,
  • zbieranie dowodów zdrady małżeńskiej przy jej wysokim stopniu prawdopodobieństwa, zależnie od motywacji zleceniodawcy po to, by przeprowadzić rozwód lub wyklarować relacje partnerskie i odzyskać zaufanie w związku,
  • przeprowadzenie tak zwanego wywiadu przedmałżeńskiego – który rozwiewa ostatecznie wszelkie wątpliwości skojarzone z drugą osobą.

Powyższe właściwie wyczerpuje działania detektywistyczne, nawet jeśli są one bardziej złożone – jest tak w przypadku wywiadu przedmałżeńskiego.

Czym jest detektywistyczny wywiad przedmałżeński

Wiadomo czemu wywiad służy – ma rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie obejmuje on jednak tylko informacji o wierności (choć są one niejako zależne od zamówienia). Nasze biuro detektywistyczne może dla Państwa sprawdzić wiele więcej, między innymi:

  • rzeczoną wierność, a raczej wykluczyć rozwiązłość partnera/partnerki,
  • sprawdzić historię prowadzenia się przed nawiązaniem wspólnej relacji,
  • ewentualne zmiany tożsamości (w tym historię sformalizowanych związków oraz posiadania dzieci),
  • historię edukacji i pracy, historię rodzinną,
  • historię karalności oraz między innymi zobowiązań finansowych – zadłużenia, dochody, zobowiązania (bazy dłużników),
  • oraz przeprowadzić aktualny wywiad środowiskowy.

Oczywiste jest, że dwoje młodych, zakochanych w sobie ludzi nie będzie siebie sprawdzało, jeśli sobie ufają. Usługi detektywistyczne tego typu zalecamy jednak w przypadku trudnych do wyjaśnienia wątpliwości, a także w planowanych małżeństwach z rozsądku.

Niepewność dotycząca wierności – dyskretne działania

Pracę detektywa obejmuje tajemnica zawodowa, aczkolwiek w omawianym temacie jeszcze istotniejszym czynnikiem jest dyskrecja podczas prowadzonych działań. Nasi Klienci mogą liczyć na jej pełny wymiar. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że „wykluczenie niewierności” związane jest z chęcią zachowania w tajemnicy sprawdzania partnera/partnerki, a tym samym dobrych relacji. Jednak gdy zleconym celem naszych działań jest zebranie dowodów zdrady małżeńskiej, działamy równie dyskretnie. Osoba obserwowana nigdy się o tym fakcie nie dowiaduje.

W jakiej formie dostarczamy dowody

Informacje potwierdzające zdradę małżeńską dostarczamy w formie audiowizualnej. Bardzo rzadko można pozyskać dane innego typu. Po obserwacji, nagrywaniu rozmów (na odległość), robieniu zdjęć i filmów, jeśli wyłonią się w nagraniach dowody zdrady małżeńskiej lub inne istotne dane, wszystkie przekazujemy Klientowi.

Dowody zdrady małżeńskiej dostarczamy Klientowi w postaci nagrań video lub jednoznacznych zdjęć, wraz z końcowym sprawozdaniem z przeprowadzonych czynności. W przypadku stwierdzenia zdrady, na życzenie ustalamy tożsamość kochanka lub kochanki i dołączamy je do raportu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że detektyw może zostać powołany na świadka w sprawie rozwodowej.

Menu