POZOSTAŁE USŁUGI

Biuro detektywistyczne Askor – usługi nierutynowe

Nasze biuro detektywistyczne, zgodnie z kanonem profesji, skupia się na poszukiwaniu osób, wywiadzie i kontrwywiadzie gospodarczym, zdradach w związkach partnerskich. Poza tym oferujemy wiele innych usług wpisanych w zawód detektywa, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. W większości wypadków, są to nierzadko sprawy z pogranicza prawa, w których nasz Klient ma podejrzenia popełnienia przestępstwa, chce się przed nim uchronić lub zabezpieczyć przed stratami finansowymi. W innych wypadkach jest to na przykład drobna pomoc rodzicom zagrożonych dzieci.

Zakres pozostałych usług detektywistycznych

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz obecność w Białymstoku, nasze biuro detektywistyczne Askor świadczy również usługi mniej kojarzone z profesją detektywa. Wiele z nich wpisuje się jednak bardzo w nasze doświadczenie operacyjne oraz pomocowe i stąd ich obecność w ofercie.

Należą do nich przede wszystkim:

 • obserwacja i tworzenie profilu osoby – bywa ona prowadzona i wykorzystywana w celach innych niż potwierdzenie niewierności lub wierności partnerskiej; w przebiegu czynności ustalamy wiele cech danej osoby, na podstawie których można zbudować jej profil osobowy; należą do nich m.in.: preferencje seksualne, schemat dnia, zainteresowania, informacje formalne (zawód, miejsce pracy, status rodzinny etc.), nałogi, przynależność do organizacji i wiele innych;
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń – w których występujemy najczęściej reprezentując firmy i ubezpieczycieli; szacujemy rzetelność zebranych dowodów i je potwierdzamy, ustalamy rzeczywisty przebieg zdarzeń, a także obecność świadków, weryfikujemy ewentualne powiązania między uczestnikami zdarzeń (np. wypadków samochodowych); generalnie więc działania te służą zapobieganiu wyłudzeń finansowych;
 • odnajdywanie świadków zdarzeń – bez względu na rodzaj zlecenia i jego cel;
 • poszukiwania miejsc przechowywania skradzionych przedmiotów;
 • rejestrowanie audio-video określonych, dowolnych zdarzeń;
 • weryfikowanie zgodności L4 ze stanem rzeczywistym pracowników;
 • zbieranie informacji o osobach prześladujących Klienta;
 • pomaganie rodzicom w weryfikowaniu pobierania narkotyków przez nastolatków – stosujemy testy narkotykowe, które dają natychmiastową odpowiedź w trakcie wizyty domowej (badania są nieinwazyjne);
 • sprawdzanie rzetelności usług opieki nad dziećmi;
 • wykrywanie nieprawidłowości w transporcie drogowym;
 • weryfikowanie wypełniania obowiązków przez pracowników w delegacji;
 • weryfikowanie ewentualnego zagrożenia ze strony nauczycieli wobec dzieci;
 • wykrywanie sprzętu szpiegowskiego zarówno w budynkach, jak i samochodach oraz jego usuwanie;
 • podobnie instalowanie ukrytych urządzeń monitorujących w dowolnym miejscu.

Usługi detektywistyczne dodatkowe są więc dość obszernym polem, na którym nasi doświadczeni detektywi prowadzą codzienne czynności operacyjne.

Co jeszcze nas wyróżnia

Doświadczenie nauczyło nas bardzo dokładnie weryfikować wszystkie zdobywane informacje. Dlatego po zakończeniu czynności Klient zawsze otrzymuje raport dokładnie odzwierciedlający fakty. Wspieramy je dowodami. W naszej pracy nie ma miejsca na przypuszczenia, jesteśmy od tego, by dostarczać jednoznacznych odpowiedzi.

Menu